Comité Organizador

Sergio Mejía
Neus Esmel
Laura López
Mónica Rodríguez
Julia Fadiallah
Ana Moreira